ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌ ହେଲେ ସବ୍‌-ଲେଫ୍‌ନାଣ୍ଟ୍‌ ଶିବାଙ୍ଗୀ

Straight to the Point

କୋଚି: ସୋମବାର ଦିନ ସବ୍‌-ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ୍‌ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜନ୍ମିତା, ଶିବାଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଥମିକ ତାଲିମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବାଙ୍ଗୀ କୋଚି ନୌସେନା ବେସ୍‌ର ଅପରେସ୍‌ନାଲ୍‌ ଡିୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନୌସେନାର ଡ୍ରୋନିୟର୍‌ ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ବିମାନ ଚଳାଇବେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Thank You Keep Visiting