ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ +୨ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ

An Independent Media

କଟକ: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟ କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୮୮.୮୩% କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୮୮.୩୩% କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ସହିତ ବିଜେବି କଲେଜ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଜେବି କଲେଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି କଲେଜର ୭୮.୨% କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରେଭେନ୍ସାର କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି ୭୭.୧୭% । ସେହିପରି କଳାରେ ବିଜେବି କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ୭୩.୪୦% ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ ମାର୍କ ୭୨% ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

error: Thank You Keep Visiting