ଏନଟିପିସି କଣିହାଁ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣି ଫିଲଟର ପ୍ରଦାନ

An Independent Media

କଣିହାଁ : କଣିହାଁ ସ୍ଥିତ ଏନଟିପିସି ତରଫରୁ ସିଏସ୍ଆର ଅର୍ଥରୁ କଣିହାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣି ଫିଲଟର ୨୯/୧୧/୨୦୧୮ରିଖ ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନଟିପିସିର ଏଚ୍.ଆର ମୁଖ୍ୟ କେ ଏସ୍ ଶର୍ମା (ଡିଜିଏମ୍) ପି. କେ ସାହୁ (ଇ.ଏସ୍.ଏଚ୍୍.ଆର) ଏମ୍.ଭି ରାଓ, ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସଂପଦ ତେଣୁ ପିଲା ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୯୨ ପାଣି ଫିଲଟର ଏନ୍ଟିପିସି କଣିହାଁ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ।

error: Thank You Keep Visiting